ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทิศ    ศรีศักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1