ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุไร    กางกรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางนาดีราษฎร์ดำรง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1