ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทร    ผลกอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านช่อระกา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1