ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุขสันต์    ผาดไธสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านลาดผักหนาม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1