ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประพจน์    อุทัยอ้ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1