ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วรณัฐ    กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเล่าวิทยาคาร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1