ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สันติ    สีน้อยขาว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสมบูรณ์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1