ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพฑูรย์    เกตุศรีแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1