ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิรัฏฐวัฒน์    วรรณพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1