ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิจิตร    คำอิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทรงามผดุงวิทย์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1