ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อร่าม    ศรีสุภาพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โค้งน้ำตับวิทยาคาร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1