ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประยงค์ยุทธ    คุ้มไพร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขี้เหล็กใหญ่
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1