ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถนอมจิต    อินทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1