ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมาน    สุขจำนงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนหว้านไพล
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1