ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กมล    ภัทราภิรักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองสระสำราญราษฎร์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1