ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มนตรี    รักพร้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เมืองแฝกพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)