ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนตรี    รักพร้า
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองแฝกพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)