ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพจน์    ชุบขุนทด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมพลสวรรค์วิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1