ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัทธนันท์    พัฒนะพุฒิเลิศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแวง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1