ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ต่อศักดิ์    บุญเพลิง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านลาดใหญ่
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1