ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อติวิชญ์    ฉางชัยภูมิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนกอก
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1