ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมจิต    หาทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขว้าศึกษา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1