ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมศักดิ์    บุตรโต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองไผ่งาม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1