ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บันจง    ขำชัยภูมิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดยาง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1