ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศศิศ    ศิริพรหมมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองอ้อ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1