ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาตรี    ปาลพันธุ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวขาว
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1