ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเสริฐ    ปุมพิมาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดฉนวน
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1