ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ดารณี    เจริญบุตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังกุ่ม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1