ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประวิทย์    ดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยตะแคง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1