ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสงี่ยม    แทนพลกรัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1