ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขันทอง    เด่นพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1