ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นภัสกร    แสนชั่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแห้วพัฒนา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1