ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วาสนา    สิงห์พร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านลาดใต้
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1