ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไสว    ศรีวงษ์ชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านหนองแวง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1