ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถนอม    กัดโกนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1