ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กรรณิกา    ทิพรักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะพุงเหนือ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1