ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรัชญานนท์    คำนนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ใหญ่
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1