ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิราภรณ์    แผ้วพันธ์ชู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุดเวียนวิทย์ผดุง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1