ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณัฐชยาพร    ศรีอรรถิกานันท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าพลู
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2