ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัช    แพงโสภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สหราษฎร์นุเคราะห์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1