ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนวยศิลป์    บัวตูม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศรีป้าน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 1