ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิษณุ    เกลี้ยงไธสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองปล้อง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1