ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัชรินทร์    จันทร์ตา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2