ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญสืบ    คงแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกรวดหนองพวง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1