ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเพชร    ยศมงคล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนถาวร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1