ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชูชาติ    ศุภซื่อสงวน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1