ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรทิพย์    เค้าฉิม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนโพธิ์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1