ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์เดช    ทวีชาติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านโสก
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1