ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมลักษณ์    ศิลปสม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยบงเหนือ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1