ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วรรวิลาศ    เจนชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1