ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จารุวรรณ    แซ่ฉั่ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยยาง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1